K poslechu

Ach bože moj

A ja dobre vim

Čarnica

Koj zo sirka

Dyby si se

O poštaris

Perina ma